Polityka prywatności

Therdex ceni prywatność swoich klientów i użytkowników swojej strony internetowej. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane z najwyższą starannością. Firma Therdex przestrzega przy tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzi firma Therdex i w jaki sposób je wykorzystuje.

 

Administrator danych:

Podłogi Therdex LVT
Częstochowska 106
62-800 Kalisz, Polen
Tel:+48 602 691 291
E-mail: t.wojewoda@rudan.pl

 

Gromadzone dane i cel przetwarzania

Relacje biznesowe

Dane osobowe dotyczące naszych relacji biznesowych są przetwarzane w celu prawidłowego i skutecznego dostarczania naszych produktów i usług. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach wymienionych poniżej:

- aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług;

- nawiązanie i utrzymanie relacji biznesowych z użytkownikiem

- wysyłanie faktur i zarządzanie płatnościami

- w celu informowania użytkownika o naszych usługach i innych naszych działaniach (np. za pośrednictwem biuletynów e-mailowych) oraz w celu składania użytkownikowi ofert.

Przetwarzamy między innymi następujące dane: nazwa (firmy) i dane adresowe, dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i stanowisko).

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, automatycznie gromadzimy pewne informacje, które nie umożliwiają identyfikacji. Te informacje techniczne są wykorzystywane do zarządzania witryną oraz optymalizacji witryny i usług firmy Therdex.

Przetwarzamy między innymi następujące dane: Adres IP, dane o dacie i godzinie odwiedzin naszej witryny i stron, rodzaj używanej przeglądarki, witrynę (witryny), za pośrednictwem której użytkownik dotarł do naszej witryny, odwiedzane strony i sekcje witryny (jak długo i jak często oraz w jakiej kolejności), jakie informacje użytkownik przegląda i jakie informacje pobiera z witryny oraz czas trwania wizyty lub sesji.

 

Newsletter

Oferujemy newsletter, za pośrednictwem którego chcemy informować zainteresowane osoby o naszych produktach, usługach, działaniach i zrealizowanych projektach. Adres e-mail użytkownika jest dodawany do listy subskrybentów wyłącznie za jego wyraźną zgodą. Każdy newsletter zawiera link umożliwiający rezygnację z subskrypcji. Plik subskrybenta newslettera nie jest udostępniany stronom trzecim. Przetwarzamy między innymi następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail i numer telefonu.

 

Udostępnianie danych stronom trzecim

Dane użytkownika będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie za jego uprzednią zgodą lub jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych i/lub będziemy do tego zmuszeni w wyniku postępowania sądowego.

 

Przekazywanie danych poza UE

Dane użytkownika nie będą przekazywane odbiorcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem i/lub utratą. Na przykład zapora sieciowa i środki szyfrowania są stosowane w celu uniemożliwienia dostępu do danych nieupoważnionym stronom trzecim. Dane są przechowywane w miejscach zabezpieczonych zarówno fizycznie, jak i technicznie. Tylko wybrana grupa pracownicy mają dostęp do danych. Pracownicy firmy Therdex, którzy mają dostęp do danych osobowych użytkownika, są związani klauzulą poufności.

 

Przechowywanie danych

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane i przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa i regulacji w tym zakresie.

 

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgromadzonych przez nas danych w dowolnym momencie. Użytkownik ma również prawo do otrzymania i przekazania swoich danych innej organizacji w ustrukturyzowanej, powszechnej i nadającej się do odczytu maszynowego formie. W tym celu można przesłać nam pisemny wniosek na poniższy adres:

Podłogi Therdex LVT
Częstochowska 106
62-800 Kalisz, Polen
Tel:+48 602 691 291
E-mail: t.wojewoda@rudan.pl

Naszym celem jest udzielenie odpowiedzi na wniosek w ciągu czterech tygodni od jego otrzymania.

 

Analityka Google

Za pośrednictwem naszej strony internetowej plik cookie jest ustawiany przez amerykańską firmę Google w ramach usługi "Analytics". Korzystamy z tej usługi w celu śledzenia i otrzymywania raportów na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest do tego prawnie zobowiązana lub w zakresie, w jakim osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Nie mamy na to wpływu. Zezwoliliśmy jednak Google na wykorzystywanie uzyskanych informacji analitycznych do innych usług Google. Informacje są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google oświadcza, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności i jest członkiem programu Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA. Oznacza to odpowiedni poziom ochrony przetwarzania wszelkich danych osobowych.

 

Witryny internetowe osób trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Therdex nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te strony trzecie przetwarzają dane osobowe użytkowników. Dlatego zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

 

Pytania, uwagi lub skargi

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki firma Therdex rejestruje i przetwarza dane użytkownika, prosimy o kontakt przy użyciu poniższych danych kontaktowych:

Podłogi Therdex LVT
Częstochowska 106
62-800 Kalisz, Polen
Tel:+48 602 691 291
E-mail: t.wojewoda@rudan.pl

Naszym celem jest udzielenie odpowiedzi w ciągu czterech tygodni od otrzymania pytania, komentarza lub skargi.

 

Zmiany

Therdex zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiany będą publikowane w tej witrynie. Zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności, aby zawsze znać treść aktualnej Polityki prywatności.

Therdex działa pod numerem KVK 67321666.