Wyłączenie odpowiedzialności

voorwaarden

Ogólne

Na tej stronie internetowej firma Therdex PVC Flooring udostępnia pewne informacje odwiedzającym ją użytkownikom. Informacje te są opracowywane przez firmę Therdex PVC Flooring z należytą starannością. Niemniej jednak informacje te mogą być niekompletne lub nieprawidłowe. W związku z tym z informacji zawartych na tej stronie internetowej nie można wywodzić żadnych praw. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej podlega niniejszym warunkom. Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej oznacza, że użytkownik zgadza się z tymi warunkami.

 

Odpowiedzialność

Therdex PVC Flooring wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu do tej witryny i korzystania z niej. Nie udzielamy również żadnej gwarancji na bezbłędne i nieprzerwane funkcjonowanie tej strony internetowej. Chociaż firma Therdex PVC Flooring dokłada wszelkich starań, aby zawartość tej witryny była jak najbardziej aktualna i kompletna, nie może zagwarantować dokładności, ważności, kompletności ani aktualności jakichkolwiek informacji opublikowanych na tej witrynie lub do których dostęp jest zapewniany za pośrednictwem tej witryny. Therdex PVC Flooring nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

 

Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści niniejszej witryny internetowej należą w całości do firmy Therdex PVC Flooring. Prawa własności (intelektualnej) nie są w żaden sposób przenoszone na osoby (prawne) uzyskujące dostęp do tej witryny. Użytkownikom tej witryny nie wolno powielać, rozpowszechniać, rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim za opłatą treści tej witryny bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Therdex PVC Flooring.

 

Informacje, produkty i usługi stron trzecich

Ewentualne odniesienia lub hiperłącza do innych witryn niebędących własnością firmy Therdex PVC Flooring zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych dla użytkowników tej witryny. Therdex PVC Flooring nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z zawartością takich witryn.