VERWATER | ROTTERDAM (NL)


Biuro Verwater Groep w Rotterdamie zostało całkowicie przeprojektowane przez STRK architecture & interior design. Firma współpracuje z multidyscyplinarnym zespołem nad szerokim zakresem zadań przestrzennych. W tym Verwater Groep, biuro zostało zaprojektowane z uderzającymi akcentami, takimi jak litera W podkreślona zarówno w lampie, jak i podłodze. Zastosowano również niestandardowe meble, bar i miejsca do siedzenia.

W projekcie wykorzystano zarówno model 7001, jak i 7006. Model 7001 to jasna dębowa podłoga, podczas gdy 7006 jest jej ciemniejszym wariantem. Obie mają swoje unikalne cechy.

Projektowanie wnętrz STRK architecture & interior design